Page 3 of 5

#28 Skalan

I dagens avsnitt pratar Linda och Anna om metoden Skalan. Metoden är tagen från det lösningsinriktade ledarskapet, men passar väldigt bra in i det uppskattande ledarskapet. Skalan går…

#27 4D

Linda berättar om kronjuvelen bland verktyg för organisationsutveckling, 4D! De fyra D:na står för: Discovery, Dream, Design och Destiny. I första fasen, Discovery, tittar vi tillbaka på det…

# 26 Röda trådar

”Det vi lekte som barn är det vi blir som vuxna”. Regena Thomashauer Anna berättar om när hon som liten lekte att hon var en grekisk gudinna på sin…

# 25 Ledarskap på IBM

I dag gästas podden av härliga Rachel Reagan. Hör berättelsen om hennes syn på ledarskapet och hur hon har gjort resan från att vara en ledare med en…

# 24 Det maskulina och det feminina

Maskulint – rationellt, logiskt, förutbestämt, effektivt, automatiserat, strukturerat, högt tryck Feminint – mustigt, önskningar, oregelbundenhet, förändring, bygger upp och rasar ner, lust Det maskulina och det feminina har…

# 23 Vår ledarskapsrevolution

Ledarskapsrevolutionen som ska resultera i fred i världen. En organisation är aldrig frånkopplad från det som händer runt om i världen utan den är systemiskt sammankopplad med världens…

# 22 Dialog

”I en uppskattande organisation stannar dialogen aldrig av, vi rör oss hela tiden framåt.” I en uppskattande organisation finns det tillfällen till möten eftersom det är i dialogerna…

# 21 Drivkrafter

Moder Teresa – Jag älskar, därför är jag… Vi är genom våra handlingar med och driver oss själva framåt. Det är verben det vill säga görandet som får…

# 20 Meningsskapande

Vi börjar med lagen om rytm… Meningsskapande är livsnerven och det som ger liv & puls i en organisation, i en grupp människor eller i ett företag. Det…

#19 Autencitet del 2

Om vi har en tanke i vårt medvetna jag där vi i vårt undermedvetna jag har en värdering som går emot den, kommer det leda till att vi…