#47 Attraktionslagen

Inspirerade av den bok som Linda just nu lyssnar på, så lämnar Linda och Anna i detta avsnitt enneagrammet för att istället prata om attraktionslagen. De berör även … Continue reading #47 Attraktionslagen