Inspirerade av den bok som Linda just nu lyssnar på, så lämnar Linda och Anna i detta avsnitt enneagrammet för att istället prata om attraktionslagen.

De berör även The Secret, Bob Proctor och Michael Beckwith under samtalet.

Nästa avsnitt kommer att handla om typ 4 i enneagrammet, Individualisten.

Facebook Comments Box