#39 Självsabotörer

Linda och Anna pratar om filmen “What the bleep do we know”, som de tycker handlar om hur allting hänger ihop, att det inre bestämmer hur det yttre … Continue reading #39 Självsabotörer