Linda och Anna pratar om filmen “What the bleep do we know”, som de tycker handlar om hur allting hänger ihop, att det inre bestämmer hur det yttre ser ut och att alla människor hänger samman.

I filmen pratas det om synapserna i hjärnan, hur de vill gå samma vägar som tidigare för att det kostar energi att följa nya spår.

Att bygga nya synapser i hjärnan är vad vi gör när vi arbetar med självsabotörerna. Vi går rakt igenom självsabotörerna istället för att göra motstånd mot dem, och vänder dem på så sätt till självhjälpare.

De pratar även om kopplingen mellan självsabotörerna och det uppskattande ledarskapet.

Filmen “What the bleep do we know”:
https://www.youtube.com/watch?v=dr51w9892hI
A Course In Miracles, svenska:
http://psykosyntesforum.se/Svensk/kurser_EKIM.htm
A Course In Miracles:
https://marianne.com/
Självsabotörsboken:
https://www.adlibris.com/se/bok/skapa-ditt-dromliv-hur-du-vander-sjalvsabotor-till-sjalvhjalpare-9789187595776
Självsabotörskursen:
https://annaaberg.simplero.com/page/81056

Facebook Comments Box