Vad står professionalism för?

Hur kommer synen på professionalism förändras inom olika yrken, såsom för lärare och läkare, då elever och patienter idag är upplysta på ett helt annat sätt än förut.

Vi behöver släppa vår gamla världsbild om vad professionalism borde vara.

Linda och Anna kommer fram till att professionalism är att vara relationsskapande och samskapande. Att hjälpa människor att hitta sin egen sanning och vara villig att lyssna och lära av personen framför sig.

Facebook Comments Box