#35 Metoo

#Metoo – kraften underifrån som knockar samhället. Om hur en människa kan vara en maktfaktor som startar en förändring av maktstrukturen underifrån, maktstrukturen är inte längre pyramidformad. Linda … Continue reading #35 Metoo