#Metoo – kraften underifrån som knockar samhället.

Om hur en människa kan vara en maktfaktor som startar en förändring av maktstrukturen underifrån, maktstrukturen är inte längre pyramidformad.

Linda pratar om den kanadensiske premiärminister Justin Trudeaus tal. Ett exempel på en ledare som står för något annat i världen, i relation till t.ex. Donald Trump.

Anna och Linda tycker det är hoppfullt när många människor får vara med och påverka världen till det bättre och att vi nu talar om det som tidigare inte talades om. De avslutar med att hoppas på fler dialoger som skapas underifrån.

Facebook Comments Box