Lindas inledande historia om Kejsaren och schackspelet, leder samtalet vidare till hur utvecklingen i världen ser ut.

Internet plattar ut vårt samhälle, alla har möjlighet att påverka och förändringstakten ökar.

Det sägs att vi nu lever i tre paradigm samtidigt, vi är mitt uppe i det kaos det för med sig. Ett kaos där det är viktigt att ta hand om sig menar Anna.

Linda pratar om vad som krävs av en ledare för att kunna leda i en värld i konstant förändring.

Facebook Comments Box