#33 Geniet i beroende

Att vara beroende av varandra. Att vara i kontakt med andra människor, med en högre makt och med alla delar av oss själva. I samskapandet bor geniet. Det … Continue reading #33 Geniet i beroende