Att vara beroende av varandra. Att vara i kontakt med andra människor, med en högre makt och med alla delar av oss själva.
I samskapandet bor geniet. Det geniala kan vara obekvämt och obehagligt. Det handlar om att stå i sin sanning, tillsammans.

Så inleder Anna veckans podavsnitt.

Det handlar även om ett förändrat sätt att se på organisationer – från fartyg till sillstim, från hierarki till med-ledarskap och kommunikation.

Anna berättar om “den hundrade apan”.

Facebook Comments Box