#27 4D

Linda berättar om kronjuvelen bland verktyg för organisationsutveckling, 4D! De fyra D:na står för: Discovery, Dream, Design och Destiny. I första fasen, Discovery, tittar vi tillbaka på det … Continue reading #27 4D