Linda berättar om kronjuvelen bland verktyg för organisationsutveckling, 4D!

De fyra D:na står för: Discovery, Dream, Design och Destiny.

I första fasen, Discovery, tittar vi tillbaka på det bästa som varit, våra framgångstillfällen. Dream innebär att vi tittar på hur det skulle kunna vara, Design hur det kan se ut och sist i Destiny ser vi på hur vi går vidare.

Linda ser en stor potential i att detta verktyg för utveckling, eftersom det lyfter klokskapen hos individens erfarenheter, som redan finns, upp till kollektivets.

Anna berättar om kommande föreläsningar!

Facebook Comments Box