Maskulint – rationellt, logiskt, förutbestämt, effektivt, automatiserat, strukturerat, högt tryck

Feminint – mustigt, önskningar, oregelbundenhet, förändring, bygger upp och rasar ner, lust

Det maskulina och det feminina har vi alla människor inom oss. Det är sidor av oss själva som kan vara olika mycket dominanta eller utmärkande. Världen omkring oss har i 5000 år dominerats av det maskulina.

Linda berättar om hur hon har lagt märke till att Anna beställer mat genom sin feminina sida.

Facebook Comments Box