# 23 Vår ledarskapsrevolution

Ledarskapsrevolutionen som ska resultera i fred i världen. En organisation är aldrig frånkopplad från det som händer runt om i världen utan den är systemiskt sammankopplad med världens … Continue reading # 23 Vår ledarskapsrevolution