Ledarskapsrevolutionen som ska resultera i fred i världen.

En organisation är aldrig frånkopplad från det som händer runt om i världen utan den är systemiskt sammankopplad med världens händelser. Många av dagens företag strävar efter en social hållbarhet som målsättning det vill säga att de har en vilja av att vara med och göra världen lite bättre. Allt en person, ett företag eller en organisation är följer med dem ut i deras produkter.

”Kultur kan aldrig sitta i väggar, det sitter i människor” Bo Ahrenfelt

Facebook Comments Box