”I en uppskattande organisation stannar dialogen aldrig av, vi rör oss hela tiden framåt.”

I en uppskattande organisation finns det tillfällen till möten eftersom det är i dialogerna möjligheter till nya perspektiv öppnar sig och därigenom mening och innovationer. I en uppskattande organisation ersätts individuellt beslutsfattande av dialoger. Dialoger ger trygghet. Om vi skrotar idén om att någon har rätt och någon annan har fel och istället visar oss nyfikna genom att ta in varandras perspektiv skapar vi tillfällen till mellanmänskliga dialoger där vi tillsammans kan skapa nytt.

Anna ställer sig frågan hur man vilar i rörelse när det är ett ständigt flöde framåt. Framtiden lutar åt sökande inte korvstoppning.

Facebook Comments Box