Moder Teresa – Jag älskar, därför är jag…

Vi är genom våra handlingar med och driver oss själva framåt. Det är verben det vill säga görandet som får oss i rörelse. Ledarskap handlar om att få människor och team i rörelse och därför är det rimligt att tänka att en vision handlar om rörelse. Det är i rörelsen vi når utveckling. Det är när vi som ledare lyckas formatera alla verb hos människorna framåt i en organisation och låta de mötas i dialog som vi får till ett meningsskapande där människor får vara med och bidra med sina drivkrafter.

Anna gissar på Lindas verb. Vilket verb är ditt favoritverb?

Facebook Comments Box