Vi börjar med lagen om rytm…

Meningsskapande är livsnerven och det som ger liv & puls i en organisation, i en grupp människor eller i ett företag. Det är när vi tillsammans skapar mening som den enorma potential av energi i t ex en organisation frisläpps och kan omvandlas till t ex resultat, innovationer eller nöjda medarbetare. En verksamhet behöver värdiga och meningsfulla mål. Det är genom relationer och samtal mål och mening skapas.

Vi går från rytm till rytm!

Facebook Comments Box