Om vi har en tanke i vårt medvetna jag där vi i vårt undermedvetna jag har en värdering som går emot den, kommer det leda till att vi inte går till handling. Det är viktigt att synkronisera sina handlingar och värderingar för att det ska synas i någon form av handling.

När tanke, värdering och handling stämmer överens t ex att jag agerar utifrån vad jag säger, tänker eller tycker beskrivs det som autencitet.

Anna bidrar med en livslögn…

Facebook Comments Box