#18 Autencitet

”Den som är mest medveten är också den som påverkar systemet mest”. Bob Proctor För att få autencitet behöver vi bli medvetna om våra goda och sämre vanor samt … Continue reading #18 Autencitet