”Den som är mest medveten är också den som påverkar systemet mest”. Bob Proctor

För att få autencitet behöver vi bli medvetna om våra goda och sämre vanor samt beteenden. Som ledare avspeglas det i organisationen och som företagare avspeglas det i allt vi gör kring kommunikationen med våra kunder. När man får syn på mer av sitt autentiska jag kan man styra mer i sitt förhållningssätt.

Vilka är mina styrande rädslor?

Vem är jag bortom dem?

Vem bor längst in i mig?

Facebook Comments Box