#17 Frihet

Fria val frigör kraft! Frihet kan handla om vilka begränsningar vi sätter upp för oss själva och mot andra. Våra egna tankemönster hindrar oss från att få frihet. … Continue reading #17 Frihet