Fria val frigör kraft!

Frihet kan handla om vilka begränsningar vi sätter upp för oss själva och mot andra. Våra egna tankemönster hindrar oss från att få frihet. Det sätts upp begränsningar i organisationer genom hierarkier och processer som i sig kan vara ett hinder för kommunikation, beslutsfattande och handling. Frihet finns på många olika nivåer. För att nå största möjliga frihet i en organisation bör den struktureras på ett sådant sätt så att människor ges möjlighet till att vara med och bidra med det som de är mest intresserade av och kanske därmed också bäst på, det brukar ofta hänga ihop.

Framtidens organisation med frihet behöver tydlig rollfördelning och tillräckligt många tågavgångar…

Annas aha – Frihet och relationer.

Facebook Comments Box