#16 Helhet

Glimtar av andlighetens närvaro och synen på helhetsperspektiv taget från Annas senaste Indienresa. När man pratar om att skapa helhet så handlar det om att se hela människa … Continue reading #16 Helhet