Glimtar av andlighetens närvaro och synen på helhetsperspektiv taget från Annas senaste Indienresa.

När man pratar om att skapa helhet så handlar det om att se hela människa och ge hela människa utrymme. Helheter får ut det allra bästa ur människor och organisationer. När vi förmår att höra, förstå och dra essensen ur varandras olika synpunkter och synvinklar lyckas vi också att få fram det allra bästa. Helheter hjälper oss att tänka expansivt, ger synergieffekter och är alltid bättre än delarna var för sig.

”Man kan inte lösa problem på samma nivå som de har uppstått”. Albert Einstein

Linda berättar historien om en man. När är vi egentligen vårt rätta jag?

Facebook Comments Box