Month: July 2017

# 24 Det maskulina och det feminina

Maskulint – rationellt, logiskt, förutbestämt, effektivt, automatiserat, strukturerat, högt tryck Feminint – mustigt, önskningar, oregelbundenhet, förändring, bygger upp och rasar ner, lust Det maskulina och det feminina har…

# 23 Vår ledarskapsrevolution

Ledarskapsrevolutionen som ska resultera i fred i världen. En organisation är aldrig frånkopplad från det som händer runt om i världen utan den är systemiskt sammankopplad med världens…

# 22 Dialog

”I en uppskattande organisation stannar dialogen aldrig av, vi rör oss hela tiden framåt.” I en uppskattande organisation finns det tillfällen till möten eftersom det är i dialogerna…

# 21 Drivkrafter

Moder Teresa – Jag älskar, därför är jag… Vi är genom våra handlingar med och driver oss själva framåt. Det är verben det vill säga görandet som får…

# 20 Meningsskapande

Vi börjar med lagen om rytm… Meningsskapande är livsnerven och det som ger liv & puls i en organisation, i en grupp människor eller i ett företag. Det…

#19 Autencitet del 2

Om vi har en tanke i vårt medvetna jag där vi i vårt undermedvetna jag har en värdering som går emot den, kommer det leda till att vi…

#18 Autencitet

”Den som är mest medveten är också den som påverkar systemet mest”. Bob Proctor För att få autencitet behöver vi bli medvetna om våra goda och sämre vanor samt…

#17 Frihet

Fria val frigör kraft! Frihet kan handla om vilka begränsningar vi sätter upp för oss själva och mot andra. Våra egna tankemönster hindrar oss från att få frihet….

#16 Helhet

Glimtar av andlighetens närvaro och synen på helhetsperspektiv taget från Annas senaste Indienresa. När man pratar om att skapa helhet så handlar det om att se hela människa…