#15 Hantera tid

En organisation blir effektiv när man lägger ner tid på produktion, vision, relation och reflektion. För att skapa framgång behöver ledarskapet vara medvetet i frågan genom att återkommande … Continue reading #15 Hantera tid