En organisation blir effektiv när man lägger ner tid på produktion, vision, relation och reflektion. För att skapa framgång behöver ledarskapet vara medvetet i frågan genom att återkommande analysera tiden som varit, planera tiden som kommer och lägga tid på alla delar. Om man inte arbetar utifrån att befinna sig i de olika tidsenergierna, kommer det uppskattande ledarskapet enbart att vara en term i vår vokabulär och inte en integrerad del av ledarskapet.

Facebook Comments Box