#14 Skapa positiva emotionella klimat

För att kunna skapa positiva emotionella klimat behöver man som ledare känna människors verkliga värde och ge alla människor en röst genom att tro på inkludering. I ledarskapet … Continue reading #14 Skapa positiva emotionella klimat