För att kunna skapa positiva emotionella klimat behöver man som ledare känna människors verkliga värde och ge alla människor en röst genom att tro på inkludering. I ledarskapet är det viktigt att först ha lyssnat till sina egna inre röster och känt sitt eget inre värde för att kunna agera utifrån det. När hela människan får möjlighet att bidra händer det saker på riktigt och man känner sig sedd. Det är först då vi kan åstadkomma stora saker tillsammans.

 

Facebook Comments Box