Att som ledare ha en medveten plattform är viktigt för att inte lämna sitt agerande åt slumpen. Man kan välja vilka idéer man vill och skapa sin egen värdegrund. Man har med sig sina idéer när man leder så det underlättar vid beslutsfattanden. En plattform hjälper till att fatta kloka beslut och peka ut värderiktningen.

Facebook Comments Box