Month: June 2017

#15 Hantera tid

En organisation blir effektiv när man lägger ner tid på produktion, vision, relation och reflektion. För att skapa framgång behöver ledarskapet vara medvetet i frågan genom att återkommande…

#14 Skapa positiva emotionella klimat

För att kunna skapa positiva emotionella klimat behöver man som ledare känna människors verkliga värde och ge alla människor en röst genom att tro på inkludering. I ledarskapet…

#13 Konsten att bygga sin egen plattform

Att som ledare ha en medveten plattform är viktigt för att inte lämna sitt agerande åt slumpen. Man kan välja vilka idéer man vill och skapa sin egen…