#9 Den historieberättande principen

Dåtid, nutid och framtid är ändlösa resurser för lärande. Vi behöver vara medvetna om vilka historier vi berättar och att det vi berättar får en enorm genomslagskraft. Bra … Continue reading #9 Den historieberättande principen