Dåtid, nutid och framtid är ändlösa resurser för lärande. Vi behöver vara medvetna om vilka historier vi berättar och att det vi berättar får en enorm genomslagskraft. Bra och dåliga berättelser påverkar framtiden. Berättelser förändras över tid. Vi har alla ett aktivt val att göra om vilken historia vi vill berätta.

Facebook Comments Box