Vad vi ställer för typ av frågor har en stor påverkan på hur vi leder men också på hur vi lever våra liv. Vi lever i den värld som våra frågor skapar. Förändring börjar i det ögonblick en fråga ställs. När vi sätter oss i nya sammanhang kommer det nya frågor och nya läroprocesser startar.

Facebook Comments Box