#7 Positiva känslor breddar skapande och tänkande

I dagens avsnitt samtalar Anna och Linda om hur positiva känslor ger oss tillgång till våra kognitiva funktioner och till ett bredare tänkande och skapande, negativa känslor smalnar … Continue reading #7 Positiva känslor breddar skapande och tänkande