I dagens avsnitt samtalar Anna och Linda om hur positiva känslor ger oss tillgång till våra kognitiva funktioner och till ett bredare tänkande och skapande, negativa känslor smalnar av. Vi ger uttryck för våra grundläggande värderingar när vi kommunicerar. Uttrycker vi positiva värderingar så främjar det förändringsviljan och utvecklingsbenägenheten positivt.

Facebook Comments Box