”Vill vi se mer hopp och glädje så måste vi börja prata om mer hopp och glädje”.
Vi börjar genom att bygga den positiva plattformen inom oss. Vad vi väljer att tänka om oss själv är helt avgörande för hur vi upplever vår värld.

Facebook Comments Box