När vi gör aktiva val i hur vi tänker och agerar mot oss själva så påverkar det hur vi tänker och agerar mot andra. Ju bättre vi är på att ha en inre självdialog som är positiv och accepterande mot oss själva desto större växer sig vår inre boll, den livgivande kärnan och då blir det även lättare att omfamna alla delar hos andra.

Facebook Comments Box