Anna och Linda möts i samtal om den nya världen som omformas väldigt fort, där mångfald är den nya normen och det kommer en kraft underifrån där kunderna styr. Framtidens ledare behöver ställa frågor som inte andra frågar och gå längs gator där inga andra gått.

Facebook Comments Box