“Vi lever inte i en värld bestående av en sanning, vi lever i en värld fylld av olika sanningar och uppfattningar”. Det nya ledarskapet betyder samskapande som leder till handling. Om den nya generationen inte får samskapa kommer de att välja en annan arbetsplats.

Facebook Comments Box