#11 Helheter skapar det bästa

Helhetstänk är det bästa sättet att formatera energi. Helhetstänk hjälper oss att acceptera olikheter och att olika delar av en helhet berikar. Om vi tillåter det får vi … Continue reading #11 Helheter skapar det bästa