Helhetstänk är det bästa sättet att formatera energi. Helhetstänk hjälper oss att acceptera olikheter och att olika delar av en helhet berikar. Om vi tillåter det får vi många olika perspektiv på vår verksamhet eller på en människa och det gör att vi höjer kvaliteten på vårt arbete.

Facebook Comments Box