Month: May 2017Page 1 of 2

#12 Det fria valet

När man skapar verksamheter där det går många tåg får medarbetarna möjlighet att hoppa på fler. Det gör att man får frihet i verksamheten. Människor mår bättre, presterar…

#11 Helheter skapar det bästa

Helhetstänk är det bästa sättet att formatera energi. Helhetstänk hjälper oss att acceptera olikheter och att olika delar av en helhet berikar. Om vi tillåter det får vi…

#10 Var den förändring du vill se

Det är våra handlingar som låter allra högst. Om inte pratet synkar våra handlingar så är det igen som hör. Det är i rörelsen förändringen ligger inte i…

#9 Den historieberättande principen

Dåtid, nutid och framtid är ändlösa resurser för lärande. Vi behöver vara medvetna om vilka historier vi berättar och att det vi berättar får en enorm genomslagskraft. Bra…

#8 Frågor som skapar förändring

Vad vi ställer för typ av frågor har en stor påverkan på hur vi leder men också på hur vi lever våra liv. Vi lever i den värld…

#7 Positiva känslor breddar skapande och tänkande

I dagens avsnitt samtalar Anna och Linda om hur positiva känslor ger oss tillgång till våra kognitiva funktioner och till ett bredare tänkande och skapande, negativa känslor smalnar…

#6 Bilder inspirerar handlande

I dagens avsnitt samtalar Anna och Linda om att de ord och bilder vi matar hjärnan med leder oss dit vi vill, vi behöver endast ha tilltro till…

#5 Ord som bygger världar

”Vill vi se mer hopp och glädje så måste vi börja prata om mer hopp och glädje”. Vi börjar genom att bygga den positiva plattformen inom oss. Vad…

#4 Den livgivande kärnan

När vi gör aktiva val i hur vi tänker och agerar mot oss själva så påverkar det hur vi tänker och agerar mot andra. Ju bättre vi är på…

#3 Kraften underifrån som knockar samhället

Anna och Linda möts i samtal om den nya världen som omformas väldigt fort, där mångfald är den nya normen och det kommer en kraft underifrån där kunderna styr….